ახალი წესი თუ როგორ გავა მგზავრი ან მივა აეროპორტამდე საქართველოში

 ახალი წესი თუ როგორ გავა მგზავრი ან მივა აეროპორტამდე საქართველოში

1 თებერვლიდან ახალი რეგულაციის თანახმად თუ თვითმფრი­ნა­ვი, სა­ქარ­თვე­ლო­ში ღა­მის სა­ა­თებ­ში ჩა­ფ­რინ­დე­ბა, გა­და­ად­გი­ლე­ბა აე­რო­პორ­ტის ტე­რი­ტო­რი­ა­ზე მდგა­რი სპე­ცი­ა­ლუ­რი ტაქ­სე­ბის მეშ­ვე­ო­ბით იქნება შესაძლებელი, ხოლო სახ­ლი­დან აერო­პორ­ტში წას­ვლის­თვის, საშვის მიღებას ცხელ ხაზ­ზე და­რეკ­ვით შეძლებენ  მსურველები.

რისთ­ვისაც სა­ჭი­როა  დარ­ე­კოთ მთავ­რო­ბის ცხელ ხაზ­ზე – 144, შემ­დეგ და­ა­ჭი­როთ ღი­ლაკს 1 და ოპე­რა­ტორს აუხ­სნათ საშ­ვის მი­ღე­ბის მი­ზე­ზი. ოპე­რა­ტორს ჩა­ა­წე­რი­ნებთ: მძღო­ლის პი­რად ნო­მერს, მგზავ­რის პი­რად ნო­მერს და ავ­ტო­მო­ბი­ლის სა­ხელ­მწი­ფო ნო­მერს. აუ­ცი­ლებ­ლად გა­ით­ვა­ლის­წი­ნეთ, რომ 144-ზე დღის გან­მავ­ლო­ბა­ში უნდა დარ­ე­კოთ, როცა ოპე­რა­ტო­რე­ბი მეტ­ნაკ­ლე­ბად თა­ვი­სუფ­ლად პა­სუ­ხო­ბენ.

“საშვს გავ­ცემთ იმ პი­რებ­ზე, ვინც მიფ­რი­ნავს და კი­დევ მან­ქა­ნის მძღოლ­ზე. ეს აი­სა­ხე­ბა ერ­თი­ან ელექტრო­ნულ ბა­ზა­ში, რო­მელ­ზე წვდო­მაც სა­პატ­რუ­ლო სამ­სა­ხურს აქვს. თუ პატ­რუ­ლი გა­გა­ჩე­რებთ, ეტყვით სა­კუ­თარ მო­ნა­ცე­მებს, რის შემ­დე­გაც პატ­რუ­ლი ნა­ხავს ბა­ზას და შე­ა­მოწ­მებს, მი­დი­ხართ თუ არა შე­სა­ბა­მი­სი მი­მარ­თუ­ლე­ბით და იმ­ყო­ფე­ბი­ან თუ არა ავ­ტო­მო­ბილ­ში მხო­ლოდ ის პი­რე­ბი, რომ­ლებ­ზეც საშ­ვია გა­ცე­მუ­ლი” – აცხა­დებენ მთავ­რო­ბის ად­მი­ნის­ტრა­ცი­ა­ში.

ასევე იხილეთ

error: გაფრთხილება: კონტენტი დაცულია!!!