საბერძნეთის კანონმდებლობაში დეპორტაციის შესახებ შეტანილ ცვლილებებთან დაკავშირებით გაცნობებთ.

 საბერძნეთის კანონმდებლობაში დეპორტაციის შესახებ შეტანილ ცვლილებებთან დაკავშირებით გაცნობებთ.

საბერძნეთის კანონმდებლობაში დეპორტაციის შესახებ შეტანილ ცვლილებებთან დაკავშირებით გაცნობებთ.

საბერძნეთში 01-07-2019 წლამდე არსებობდა სისხლის სამართლის დეპორტი.
ახალ სისხლის სამართლის კოდექსში, N 4619/2019 კანონის თანახმად გაუქმდა 74-ე მუხლი, რომელიც ითვალისწინებდა დეპორტს უცხო ქვეყნის მოქალაქის. სასამართლო გადაწყვეტილებით 74-ე მუხლის თანახმად თავისუფლების აღკვეთასთან ერთად შესაძლებელი იყო მოქალაქის დეპორტაცია.

ცვლილების შედეგად გაუქმდა დეპორტაციის 74 – ე მუხლი და ამოღებული იქნა სისხლის სამართლის კოდექსიდან. ეს კონკრეტული ცვლილება არ არის კავშირში ადმინისტრაციულ დეპორტთან. N 3386/2005 წლის კანონი ითვალისწინებს ადმინისტრაციულ დეპორტს, იმ შემთხვევაში თუ დაირღვა 3 თვიანი უვიზო რეჟიმი, ან იმყოფებით არალეგალურად საბერძნეთის ტერიტორიაზე და სხვა. დეპორტს განახორციელებს საემიგრაციო სამართველო. (Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης ) . ადვოკატი ნიკოლას დიმიტრიადის

ასევე იხილეთ

error: გაფრთხილება: კონტენტი დაცულია!!!