საბერძნეთში თვითგამოყენებადი უფასო ტესტების ოფიციალური ელექტრონული პლატფორმა ამოქმედდა

 საბერძნეთში თვითგამოყენებადი უფასო ტესტების ოფიციალური ელექტრონული პლატფორმა ამოქმედდა

საბერძნეთში უკვე ამოქმედდა  თვით გამოყენებადი უფასო ტესტების ოფიციალური ელექტრონული პლატფორმა.

იგი მოიცავს ტესტების შესახებ საზოგადოებისთვის საჭირო ყველა დეტალურ ინფორმაციას და ასევე ვიდეო მასალას იმის შესახებ, თუ, როგორ უნდა გავიკეთოთ ტესტი დამოუკიდებლად სახლის პირობებში .

ელექტრონული პლატფორმის მისამართია – https://self-testing.gov.gr/,  სადაც, შეგიძლიათ იხილოთ ტესტის გამოყენების ოფიციალური ვიდეო გაკვეთილი და დააფიქსიროთ ჩატარებული ტესტების პასუხები.

ასევე იხილეთ